Σώμα

Λόρδωση
hangover
Αλκοόλ
η αναπνοή
το ήξερες;
ο ύπνος