Σώμα

γνωρίζεις οτι ο ήχος….
Chakras
η δύναμη του φωτός
τα νεφρά, το γενναίο όργανο
τί είναι το πυελικό έδαφος