αισιοδοξία

Η πλαστικότητα του εγκεφάλου 


  Πλαστικότητα είναι η ικανότητα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος  να προσαρμόζεται και να αναδιοργανώνεται ανάλογα…

I am thankful for all the different ways to eat potatoes!
do it for your future self
if not now, when?
do small things with great love
hot chocolate weather