Now Reading
Mεξικό

Mεξικό

Kεφάλαιο 1. 

Αγαπώ αυτή την όμορφη και τρελή χώρα. Είναι ένα μέρος γεμάτο αντιθέσεις και αντιφάσεις, για κάποιους συγγραφείς είναι η αναπαράσταση του παράξενου, του αξιοπερίεργου, ίσως γι’αυτό η μαγεία του είναι τόσο αισθητή. Ο μεξικανικός φυσικός πλούτος είναι απέραντος και η πολιτιστική κληρονομιά του είναι τεράστια. Ανάμεσα σε 190 χώρες σε όλο τον κόσμο, το Μεξικό βρίσκεται στις πέντε πρώτες θέσεις για την ακραία ποικιλομορφία του (Megadiversity). Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που καθιστούν μια χώρα ως κέντρο μεγάλης ποικιλομορφίας. Το να έχουν ένα μεγάλο ποσοστό ενδημικών ειδών (φυτά και ζώα) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες και αυτό καθορίζεται λόγω της ποικιλομορφίας των οικοσυστημάτων στον τόπο. Σχετικά με την πανίδα, το México κατέχει τη δεύτερη θέση στα ερπετά, την 3η στα θηλαστικά, την 5η στα αμφίβια και την 11η θέση στα πουλιά. Σχετικά με τη χλωρίδα κατέχουμε την 5η θέση (έως και 22.000 είδη αγγειόσπερμων φυτών).

Είναι επίσης πολύ σημαντική περιοχή από την άποψη του πολιτισμού, διότι εδώ οι βόρειοι και νότιοι πόροι συναντώνται και  αρχαίοι πολιτισμοί ευδοκίμησαν πολύ πριν πατήσουν το πόδι τους στην ήπειρο οι ευρωπαίοι. Ακόμη και αν η ανάπτυξη του πολιτισμού γενικότερα, είναι πιο πρόσφατο γεγονός σε σχέση με την εξέλιξη των ειδών, η εξημέρωση των φυτών και των ζώων έχει συμβάλει στον εθνικό πλούτο. Η κληρονομιά της πολιτιστικής ποικιλομορφίας είναι ακόμη ένα στοιχείο του megadiversity, το οποίο δημιουργεί μια βαθιά κατανόηση για τη φύση και μια μοναδική επαφή μαζί της. Στην περιοχή του Μεξικού υπάρχουν 62 τοπικοί πολιτισμοί και περίπου 66 μητρικές γλώσσες (και πολλές παραλλαγές τους), είναι ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα αξιοποίησης/εξημέρωσης του κόσμου (μεταξύ πολλών άλλων φυτών, το καλαμπόκι, οι ντομάτες και το κακάο έχουν την καταγωγή τους σε αυτήν την περιοχή) .

Σύμφωνα με το μέγεθός της η Δημοκρατία του Μεξικού κατέχει τη δέκατη τέταρτη θέση στον κόσμο έχοντας έκταση 1,972,550km2. Στη βόρεια τροπική ζώνη, το κλίμα της είναι λιγότερο ακραίο. Η πολυπλοκότητα στη γεωλογία της, με τοπία γεμάτα οροσειρές ολόγυρα, δημιουργεί μια διαφορετικότητα στο περιβάλλον, στο έδαφος και στο κλίμα. Στις κορυφές κάποιων οροσειρών, στα high-lands, μπορείς να βρείς χιόνι και αλπικό καιρό, στις πλαγιές υπάρχουν δάση και τροπικά δάση, και κοντά στις παρυφές υπάρχουν θάμνοι και μεγάλες έρημοι. Δύο από τις μεγαλύτερες οροσειρές διατρέχουν όλη τη χώρα : η Ανατολική Sierra Madre και η Δυτική Sierra Madre, οι οποίες συνδέονται στο γεωγραφικό κέντρο από το Volcanic Belt, μια ηφαιστειακά πολύ ενεργή περιοχή με μερικά από τα υψηλότερα υψόμετρα στη Βόρεια Αμερική.

Αυτή η όμορφη χώρα περιβάλλεται από ωκεανούς, με διαφορετικές θερμοκρασίες και βάθη, είναι ένα από τα 3 megadiverse έθνη που βρέχεται τόσο από τον Ειρηνικό όσο και από τον Ατλαντικό Ωκεανό, πράγμα που δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για να έχει μια τεράστια σειρά φυσικών πόρων.
Σχετικά με τις ακτές τους, οι Ηνωμένες Μεξικανικές Πολιτείες (που είναι το επίσημο όνομα της χώρας) δεν έχουν μόνο τις παραπάνω, αλλά και τον Κόλπο του Μεξικού στην Ανατολή, τη διεθνούς φήμης ακτή της Καραϊβικής στα νοτιοανατολικά της χερσονήσου Yucatan, με μερικούς από τους πιο όμορφους κοραλλιογενείς υφάλους, καθαρά νερά και λευκές αμμουδιές, αλλά έχει επίσης και μια άλλη απίστευτη, ακόμη πιο απομακρυσμένη και πιο άγρια παράκτια περιοχή στη βορειοδυτική γεωγραφίας της χώρας: τη Χερσόνησος Baja California, τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο αμέσως μετά τη Χερσόνησο Kamchatka στη Ρωσία. Είναι μια υπέροχη περιοχή με άφθονη άγρια φύση και συνταρακτικά τοπία, μια από τις λιγότερο κατοικημένες περιοχές σε όλο τον πλανήτη, με ένα μέρος που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς αυτής της καταπληκτικής χώρας: τον Κόλπο της Καλιφόρνιας, γνωστός και ως «Η Θάλασσα του Κορτέζ», η μόνη  θάλασσα σε όλο τον κόσμο που ανήκει σε μία μόνο χώρα.

Με λένε Hugo, είμαι Μεξικανός, και θα ήθελα να μοιραστώ περισσότερα για το πάθος μου για αυτές τις δύο περιοχές της χώρας μου, όπου εργάζομαι και ζώ: τα βουνά στο κέντρο του Μεξικό, και τη θάλασσα του Κορτέζ με την υπέροχη αδερφή της, τη χερσόνησο Baja California, οπότε μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο κεφάλαιο της μαγικής Χώρας των θαυμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες:
Instagram: @hugo.shankar
Facebook: Hugo Shankar

The traditional works …as weaving comes again after the mixed cultures
The fishing villages at the coast are a very different culture
San Luis Potosí downtown.
You can tell the sinctetism (the mix of different cultures) You can see some colonial buildings plus the comtemporary urban art…Megadiversity as a concept includes the richness from the cultural heritage
another example of the old and the new at México city down Town.. the colonial buildings and the first “tallest tower” in latín américa (bakc in the day… late at 1950’s)

Querétaro City downtown, as megadiversity means multicultural asset …the heritage of the native cultures are not always valued in the whole country, this is a statue in bronce to honor indigena cultures, just aside one of the most important catholic temples from the spanish colony (beautiful contradictions)
A picturesque little town at the top of Sierra Gorda…it’s over 3,000m above sea level.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον καταπληκτικό φίλο Hugo Shankar για το υπέροχο κείμενο, τις εικόνες και όσα μοιράζεται μαζί μας για αυτή την παράξενη χώρα των θαυμάτων, το πανέμορφο Μεξικό!
Παρακάτω ακολουθεί το αυθεντικό κείμενο από το οποίο έγινε η μετάφραση.

Chapter 1.

See Also

I love this beautiful and crazy country; it is a place full of contrast and contradictions, for some authors is the representation of the bizarre; probably that’s why it’s magic is so tangible. The mexican natural richness is so vast and it’s cultural heritage is huge. In between 190 countries around the world, México is in the top five about Megadiversity. There are a few elements for a country to be considered as a megadiverse nation. To have a high level of endemic species (plants and animals) is one of the most important factors and this is determine because of the diversity in ecosystems in the place. About fauna México has the second place in reptiles, the 3rd in mammals, the 5th in amphibians and the 11th place in birds; about flora we hold the 5th place (up to 22,000 species of vascular plants).

Is also a very important region culturally talking, where the northern and the southern resources  meet and ancient civilizations thrived way before the europeans set a foot in the continent. Even when the develop of culture, in general, is recent in relation with the species evolution, domestication of plants and animals have contribute to the natural richness; diverse culture asset is another element for Megadiversity, wich generates a deep  understanding  and unique relationship with nature. In Mexican territory there are 62 native cultures and about 66 native languages (and numerous variations of them), it is one of the most important domestication centers of the world (among many other plants corn, tomatoes and cacao have their origins in this region).

According to it’s size The Méxican Republic has the fourthteen place in the world holding  1,972,550km2. It is into the northern tropical zone where the climate is less extreme. The complexity in it’s geology with landscapes full of mountain ranges all around, creates a diversity in environments, soils and weathers. In the top of some sierras, at the high-lands, you can find snow and alpine weather, at the mountain skirts there are woods and tropical forest and close to the coast there are shrubs and big deserts. Two of the most important mountain chains travel along the country: The Eastern Sierra Madre and The Western Sierra Madre, both connected in the very center of the geography by The  Volcanic Belt, a very active region with some of the highest elevations in North America.

This beautiful country is surrounded by oceans with a variation in temperatures and diverse depths; is one of the 3 megadiverse nations with coast-line also at the Pacific as at the Atlantic Ocean providing the greatest conditions to have a huge array in natural resources.
In this matter, United Mexican States (wich is the official name of the country) has not just those shore-lines, also the Gulf of México at the East, the internationally well-known Caribbean shore at the south-east in Yucatan Península, with some of the most beautiful coral reefs, clear waters and white sandy beaches, but also has another incredible, even more remote and wilder coastal region at the northwest of the country’s geography: The Baja California Península, the second largest of the world just after Kamchatka Peninsula in Russia. It’s a wonderful region abundant of wildlife and dramatic landscapes, one of the less populated regions around the planet, place of one of the most important natural treasures of this amazing country: the Gulf of California also known as “The Sea of Cortez”  the only sea around the globe owened just by one country.

My name is Hugo, I’m Mexican and I want to share more about my passion for this two regions of my country where I work and live: the Mountains at the very center of México and the Sea of Cortez with her beautiful sister the Baja California Península; so stay tuned for the next chapters of this magical Wonderland.

 

What's Your Reaction?
Excited
7
Happy
2
In Love
5
Not Sure
0
Silly
0

© 2019 Yoginimama Powered by e-iT

Scroll To Top