#yin_yoga

Yin και Yang
Yin και Yang Όλα στη ζωή μας έχουν δύο πλευρές. Υπάρχει το πάνω και το…