όσφρηση

το πρώτο τσάκρα – η ρίζα
Σημαντικά δεδομένα για το σώμα