όργανα

Επεξήγηση των τσάκρα
το συκώτι, το μεγάλο εργοστάσιο
Σημαντικά δεδομένα για το σώμα