#ΤΡΙΓΩΝΟ

trikonasana – στάση τρίγωνο

Αν υπάρχει μια στάση που μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της πλάγιας κάμψης του κορμού,…