το σώμα της ζωτικής ενέργειας

Pranamaya kosha – το σώμα της ζωτικής ενέργειας

Αν μπορούσαμε να δούμε πέρα από την ύλη του σώματός μας, θα βλέπαμε το ενεργειακό…