τάντρα

τί είναι τα μανταλα (mandala)
Τί είναι η γιόγκα