σταση πυραμιδα

parsvottanasana – η στάση πυραμίδα

parsva = side uttana = stretched out asana = pose Η στάση πυραμίδα είναι περίπλοκο…

parsvottanasana – η στάση πυραμίδα

parsva = side uttana = stretched out asana = pose Η στάση πυραμίδα είναι περίπλοκο…