#στάσητουπολεμιστή

Η στάση του πολεμιστή – it’s yoga time!
https://www.youtube.com/watch?v=z9ZlDSLvTVw&feature=youtu.be