#σανσήμερα

stop underestimating yourself, you are awesome!

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

wherever you are, be all there

Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

if you act the same way they did, then what is the difference between you and them

Αθήνα 13/6/2020 ημέρα Σάββατο