πραναγιάμα

Νάντι Σόντανα
Νάντι Σόντανα
η γιόγκα επιδρά στην υγεία μας
ξεκινώντας τη γιόγκα στα 60
Bhramari – το βουητό της μέλισσας
Τί είναι η γιόγκα