#πλοιο

navasana – η στάση της βάρκας

Η βάρκα, navasana (Nava=Boat, Asana=Pose), είναι μια υπέροχη στάση, που δηλώνει μια δυνατή, σταθερή και σωστά ευθυγραμμισμένη…