#πλανητης

Χορτοφαγία

Σύμφωνα με το άρθρο Vegetable meat – a good alternative for everyone εκτιμάται οτι πάνω από 110.000.000…