παράλυση ύπνου

παράλυση ύπνου

Τί είναι η παράλυση ύπνου, ή υπνοπαράλυση; Είναι η αίσθηση οτι ξυπνήσαμε, αλλά δε μπορούμε…