πέντε σώματα

vijnanamaya & anandamaya kosha
Annamaya kosha – το υλικό σώμα