#πέντε αισθήσεις

Άσκηση απενεργοποίησης των αισθήσεων
Άσκηση απενεργοποίησης των αισθήσεων "It is entirely possible that behind the perception of our senses,…