οσφυϊκή μοίρ

Λόρδωση

– Λόρδωση στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Η σπονδυλική στήλη, φυσιολογικά, χωρίζεται στην περιοχή…