νεφρά

τα νεφρά, το γενναίο όργανο
Σημαντικά δεδομένα για το σώμα