νεκρη γλωσσα

Οι σανσκριτικές λέξεις στη γιόγκα

Η Σανσκριτική είναι η κλασική γλώσσα της Ινδίας. Η θέση της στον πολιτισμό της Ινδίας και της ΝΑ Ασίας είναι…