λόγος

η σιωπή του νου

  Η σιγή είναι η γλώσσα του Θεού Η σιγή είναι η γλώσσα της καρδιάς…

ο ήχος Ωμ (αουμ)

Η λέξη Ωμ (αουμ ॐ) είναι ένα ιερό μονοσύλλαβο. Είναι μια δόνηση, ένας ήχος. Όλοι οι…