κουνταλίν

Ντυμένη στα λευκά | yoga

Λέγεται οτι τα χρώματα επιδρούν στον νου, στη συνειδητότητα.  Το λευκό χρώμα είναι η ισορροπία…