Κουνταλίνι

Ντυμένη στα λευκά | yoga

Λέγεται οτι τα χρώματα επιδρούν στον νου, στη συνειδητότητα.  Το λευκό χρώμα είναι η ισορροπία…

Οι σανσκριτικές λέξεις στη γιόγκα

Η Σανσκριτική είναι η κλασική γλώσσα της Ινδίας. Η θέση της στον πολιτισμό της Ινδίας και της ΝΑ Ασίας είναι…

το πρώτο τσάκρα – η ρίζα

Τσάκρα σημαίνει «τροχός» στα σανσκριτικά. Τα τσάκρα είναι δίνες ενέργειας και απεικονίζονται και βιώνονται ως…

Τί είναι η γιόγκα

Πηγές: “Άσανα Πραναγιάμα Μούντρα Μπάντα” του Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι – Bihar School of Yoga, Munger,…