#καλοκαίρι

Αύγουστος!
Αύγουστος!
Να έχετε έναν υπέροχο Αύγουστο!
σανδάλια από σκοινί