#ιδιοτητα

πρώτη φορά για τρέξιμο!
story - first time running