#θεραπεία

Οι σανσκριτικές λέξεις στη γιόγκα

Η Σανσκριτική είναι η κλασική γλώσσα της Ινδίας. Η θέση της στον πολιτισμό της Ινδίας και της ΝΑ Ασίας είναι…

Σαβάσανα – η βαθιά χαλάρωση
Σαβάσανα - η βαθιά χαλάρωση Η σαβάσανα (savasana) είναι μία από τις στάσεις χαλάρωσης που…
Shatkarmas
Shatkarmas Shatkarmas ( Shat = έξι, karma=δράση) είναι οι 6 διαδικασίες εξαγνισμού ή καθαρισμού του…