#η_στάση_του_βουνού

Tadasana, η στάση του βουνού
Tadasana, η στάση του βουνού Η όρθια στάση του βουνού, μια στάση από την οποία…