η στάση του σκύλου

Adho mukha svanasana – η στάση του σκύλου που κοιτάζει προς τα κάτω
Adho mukha svanasana - η στάση του σκύλου που κοιτάζει προς τα κάτω Η adho…