ενεργεια

Δοκιμάστε το τσι γκονγκ
Επεξήγηση των τσάκρα
η δύναμη του χρώματος
το πρώτο τσάκρα – η ρίζα