δόνηση

ο ήχος Ωμ (αουμ)

Η λέξη Ωμ (αουμ ॐ) είναι ένα ιερό μονοσύλλαβο. Είναι μια δόνηση, ένας ήχος. Όλοι οι…

Kirtan

The word kirtan is made up of two roots: ki and ratana. Ratana means ‘jewels’,…