δυσκολίες

μια μικρή ιστορία

Οι μοναχοί σε ένα παλιό μοναστήρι, θαύμαζαν έναν παλαιότερο μοναχό, ο οποίος έμοιαζε να μην…