#διαφραγματικήαναπνοή

η αναπνοή
Πώς θα κάνω γιόγκα με ασφάλεια