γεωμετρικό σχέδιο

τί είναι τα μανταλα (mandala)

Η σανσκριτική λέξη mandala मण्डल μεταφράζεται σαν κύκλος, και αναφέρεται σε ένα μαγικό κύκλο, μια…