αυτόνομο μ

Υπάρχει μία κατάσταση που λέγεται πάλη ή φυγή.. μέρος Ι

Υπάρχει μία κατάσταση που λέγεται πάλη ή φυγή. Έστω οτι μπαίνετε στο σπίτι σας αργά…