Έμμα_η_εργαζόμενη_του_μέλλοντος

Γνωρίστε την Έμμα, την εργαζόμενη του μέλλοντος
Γνωρίστε την Έμμα, την εργαζόμενη του μέλλοντος Επιτέλους μια ιδιαίτερη έρευνα σχετικά με τις συνθήκες…