άλμα ανάπτυξης

Μαμά ένα χρόνο και κάτι.

Μαμά εδώ και ένα χρόνο και κάτι. Κανείς δε σε ενημερώνει, κανείς δε σε προετοιμάζει.…