Νούς

Μάντρα
Τί είναι το κάρμα.
η σιωπή του νου
Δοκιμάστε το τσι γκονγκ