Now Reading
quotes για να το φιλοσοφήσουμε και λίγο..

quotes για να το φιλοσοφήσουμε και λίγο..

quotes για να το φιλοσοφήσουμε και λίγο..

(σε ελεύθερη μετάφραση…)

Ο σκοπός στη ζωή σας είναι να βρείτε τον σκοπό σας, και να δωθείτε σε αυτόν με όλη σας την καρδιά και την ψυχή.
“Your purpose in life is to find your purpose and give your whole heart and soul to it”
Buddha

αν δεν γίνεις ανυπάκουος δε θα μάθεις να υπακούς.
“Unless You Disobey, You Can’t Learn To Obey”
― Swami Suryamani Saraswati

όταν κάποιος εύχεται “Ayush maan bhava” που σημαίνει να ζήσεις τη ζωή στο έπακρο, συμπεριλαμβάνει και τα ευχάριστα κομμάτια της ζωής και τα δυσάρεστα.
when someone wishes you, “Ayush maan bhava,” meaning may you live life to the full, it includes both the happy and the unhappy parts of life.
Bhudda

Κάθε πρωί ξαναγεννιόμαστε. Οτιδήποτε κάνουμε σήμερα είναι αυτό που μετράει περισσότερο.
Every morning we are born again. What we do today is what matters most.
― Bhudda

Τί είναι κακό; το να θανατώνεις, να ψεύδεσαι, να συκοφαντείς, να υβρίζεις, να σχολιάζεις,  να ζηλεύεις, να μισείς, να προσκολλάσαι σε ψευδή δόγματα. Όλα αυτά είναι κακά. Και ποιά είναι η ρίζα του κακού; Η επιθυμία είναι η ρίζα του κακού, η ψευδαίσθηση είναι η ρίζα του κακού.
“What is evil? Killing is evil, lying is evil, slandering is evil, abuse is evil, gossip is evil, envy is evil, hatred is evil, to cling to false doctrine is evil; all these things are evil. And what is the root of evil? Desire is the root of evil, illusion is the root of evil.”
― Bhudda

Το πέλμα αισθάνεται τον εαυτό του όταν νιώθει το έδαφος.
“The foot feels the foot when it feels the ground.”
― Bhudda

Σχηματιζόμαστε από τις σκέψεις μας, γινόμαστε ο,τι σκεφτόμαστε. Όταν το μυαλό είναι αγνό, η χαρά έρχεται σαν μια σκιά που δε φεύγει ποτέ.
“We are shaped by our thoughts; we become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves.”
― 
Bhudda

Στον ουρανό, δεν υπάρχει διάκριση ανατολής και δύσης. Οι άνθρωποι δημιουργούν με το μυαλό τους διακρίσεις και στη συνέχεια πιστεύουν οτι είναι αληθείς.
“In the sky, there is no distinction of east and west; people create distinctions out of their own minds and then believe them to be true.”
― Bhudda

Αν σκοπεύετε να πείτε κάτι, αναρωτηθείτε πρώτα, είναι αληθές; είναι απαραίτητο; είναι καλό;
“If you propose to speak always ask yourself, is it true, is it necessary, is it kind.”
― Bhudda

Ο πόνος υπάρχει, το αν θα υποφέρεις όμως είναι προαιτερικό.
“Pain is certain, suffering is optional.”
― Bhudda

Να αμφιβάλλετε για τα πάντα. Βρείτε το δικό σας φως.
“Doubt everything. Find your own light.”
― Bhudda

Μόνο ο εαυτός μας μπορεί να μας σώσει. Κανένας άλλος δε μπορεί και κανένας άλλος δε χρειάζεται. Μόνοι μας θα περπατήσουμε το μονοπάτι μας.
“No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path.”
Gautama Buddha

Η γαλήνη έρχεται από μέσα μας. Μην την ψάχνετε κάπου αλλού.
“Peace comes from within.  Do not seek it without.”
Siddhārtha Gautama

Το να κρατάτε πείσμα και θυμό είναι να σας πιάνετε ζεστό κάρβουνο με την πρόθεση να το πετάξετε σε κάποιον άλλον, αλλά εσύ είσαι αυτός που θα καεί. 
“Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.”

Buddha

Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση. Η γνώση είναι περιορισμένη. Η φαντασία περικλείει τον κόσμο.
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.
― Albert Einstein

Είμαι από την κληρονομιά μου Εβραίος, από την υπηκοότητα Ελβετός, και από κατασκευή ένα ανθρώπινο όν, και μόνο ανθρώπινο ον, χωρίς ιδιαίτερη προσκόλληση σε οποιοδήποτε κράτος ή έθνος. Κοιτάξτε βαθιά στη φύση, και τότε θα καταλάβετε καλύτερα τα πάντα.
I am by heritage a Jew, by citizenship a Swiss, and by makeup a human being, and only a human being, without any special attachment to any state or national entity whatsoever. Look deep into nature, and then you will understand everything better.
― Albert Einstein

Όλες οι θρησκείες, οι τέχνες και οι επιστήμες είναι κλαδιά του ίδιου δέντρου.
All religions, arts and sciences are branches of the same tree.
― 
Albert Einstein

Τη στιγμή που θα πάψεις να μαθαίνεις, θα αρχίσεις να πεθαίνεις.
Once you stop learning, you start dying.
― Albert Einstein

Αν δε μπορείς να το εξηγήσεις σε ένα εξάχρονο, δεν το έχεις καταλάβει ούτε εσύ.
“If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.”
― Albert Einstein

Ένα πλοίο είναι ασφαλές στην όχθη, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που έχει κατασκευαστεί.
A ship is always safe at shore but that is not what it’s built for
― Albert Einstein

Οι σκέψεις είναι γιγάντιες δυνάμεις. Είναι πιο δυνατές και από τον ηλεκτρισμό. Ελέγχουν της ζωή σου, πλάθουν το χαρακτήρα σου, και σχηματίζουν τη μοίρα σου.
Thoughts are giant-powers. They are more powerful than electricity. They control your life, mould your character, and shape your destiny.”
Sivananda Saraswati

Όσο λιγότερες οι σκέψεις, τόση μεγαλύτερη η γαλήνη.
“Fewer the thoughts, greater the peace.”
Sivananda Saraswati

Ο άνθρωπος δεν είναι ένα πλάσμα των περιστάσεων. Οι σκέψεις του είναι οι αρχιτέκτονες των περιστάσεών του. 
 “Man is not a creature of circumstances. His thoughts are the architects of his circumstances.”
Sivananda Saraswati

See Also


Είναι σημάδι ευφυίας να αναρωτιέστε συνεχώς. Οι ηλίθιοι είναι πάντα απόλυτα σίγουροι για κάθε χαζό πράγμα που κάνουν στη ζωή τους.
 “The sign of intelligence is that you are constantly wondering. Idiots are always dead sure about every damn thing they are doing in their life.”
― Sadhguru Jaggi Vasudev

Αν αντισταθείτε στην αλλαγή, αντιστέκεστε στη ζωή.
If you resist change, you resist life.”
Sadhguru Jaggi Vasudev

Εάν σκέφτεστε εκατό τοις εκατό με τη λογική, δε μπορείτε να ζήσετε.
“If you think hundred percent logically, there is really no possibility of life.”
― Sadhguru Jaggi Vasudev

Πρέπει να χορεύετε σα να μη σας βλέπει κανείς, να αγαπάτε σα να μην έχετε πληγωθεί ποτέ, να τραγουδάτε λες και δεν ακούει κανείς, και να ζείτε λες και ο παράδεισος είναι η γή.
“You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
Love like you’ll never be hurt,
Sing like there’s nobody listening,
And live like it’s heaven on earth.”
William W. Purkey

Γίνε η αλλαγή που εύχεσαι να δείς στον κόσμο.
“Be the change that you wish to see in the world.”
Mahatma Gandhi

Αν λές την αλήθεα, δε χρειάζεται να θυμάσαι τίποτα.
“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.”
Mark Twain

Το να ζείς είναι το σπανιότερο πράγμα στον κόσμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι το μόνο που κάνουν είναι να υπάρχουν.
“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.”
Oscar Wilde

Ζήσε λες και θα πεθάνεις αύριο. Μάθε σαν να πρόκειται να ζήσεις για πάντα.
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
Mahatma Gandhi

Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος.
“Without music, life would be a mistake.”
Friedrich Nietzsche

Η προσκόλληση, οι εθισμοί και οι επιθυμία, οδηγούν στη δυστυχία.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

© 2019 Yoginimama Powered by e-iT

Scroll To Top